Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Welke belangrijke gebeurtenissen of personen moeten zeker een plekje krijgen op de Peerse tijdlijn?

31
0

Deze ideeën werden reeds ingediend

Eerste tramlijn in Limburg
Op maandag 9 januari 1888 werd de eerste Limburgse tramlijn in werking gesteld. Het Aankondigingsblad voor Limburg van zaterdag 14 januari 1888 bracht volgend verslag: “Maandag is de tramlijn van Wijchmaal tot Bree geopend. Bij de aankomst van de eerste trein werden er kanonschoten gelost; de huizen waren belaagd, de muziek speelde; kortom het was een algemene vreugde. De eerste dag werden over 200 reiskaartjes afgele­verd. De afstand van de ene statie naar de andere is 14 kilometer en men legt die af in minder dan een uur 15 minuten. Voorlo­pig rijdt de tram slechts tussen Wijchmaal en Bree. Men denkt op het einde der maand klaar te zijn met de lijn Wijchmaal-Hechtel-Bourg-Leopold”. De officiële inhuldiging van deze eerste tramlijn in Limburg werd op zondag 24 juni 1888 met grootse luister gevierd. De talrijke genodigden waaronder graaf de Grunne, gouver­neur van de provincie en de leden van de Bestendige Deputatie worden reeds vroeg in de voormiddag begroet aan het station van Wijchmaal waarna ze kunnen plaats nemen in een prachtig versierde en rijk bevlagde eretram. In dit gezelschap reed de tram naar Leopoldsburg waar een speciale trein werd verwacht, waarin de ministers van Oorlog en van Spoorwegen zaten. Bij dit gezel­schap waren tal van vooraanstaanden van de Spoorwe­gen en van de Natio­nale Maatschappij van Buurt­spoorwegen. Na de verwelkoming van de talrijke personaliteiten ving de tocht aan richting Bree.
Guido M.
0 0
lees meer