Welke belangrijke gebeurtenissen of personen moeten zeker een plekje krijgen op de Peerse tijdlijn?

Stichting van de vliegbasis Kleine-Brogel op Peers grondgebied.

Beschrijf jouw idee

01 juni 1952 - de vliegbasis Kleine-Brogel wordt gesticht op Peers grondgebied. De toenmalige Luitenant Kolonel Vlieger wordt aangeduid als eerste basisbevelhebber. Zijn foto van destijds symboliseert deze mijlpaal in de Peerse geschiedenis. Vandaag draagt de vliegbasis de naam "BASIS GENERAAL-MAJOOR VLIEGER GRAAF IVAN DU MONCEAU DE BERGENDAL" Massé Eddy

Jouw idee heeft betrekking op:

Cultuur