Welke belangrijke gebeurtenissen of personen moeten zeker een plekje krijgen op de Peerse tijdlijn?

25-jaarlijkse Mariafeesten in Peer

Beschrijf jouw idee

Vanaf 1897 zijn er om de 25 jaar Mariale feesten in Peer. Deze werden uitbundig gevierd door de ganse stad. De volgende feesten gaan door in 2022.

Jouw idee heeft betrekking op:

Cultuur