Welke belangrijke gebeurtenissen of personen moeten zeker een plekje krijgen op de Peerse tijdlijn?

Peterschap stad Peer - vliegbasis

Beschrijf jouw idee

13 september 1986 - de stad Peer aanvaardt het peterschap van de vliegbasis. De toenmalige burgermeester Theo Kelchtermans en Kolonel Vlieger Ir. Jean Bauweraerts (inmiddels ereburger van Peer) officialiseerden het peterschap tijdens een militaire plechtigheid met het ondertekenen van de officiële oorkonde. Na bijna 35 jaar organiseren peter en petekind nog altijd vele gemeenschappelijke initiatieven. Massé Eddy

Jouw idee heeft betrekking op:

Cultuur