Welke belangrijke gebeurtenissen of personen moeten zeker een plekje krijgen op de Peerse tijdlijn?

Spoorlijn door Wijchmaal 1866

Beschrijf jouw idee

Wijchmaal is steeds een landelijke gemeente geweest. Buiten de rijksweg Diest-Maaseik die de gemeente doorkruiste waren er enkel wat onverharde wegen of karrensporen. De bewoners waren meestal boeren die door hard werken op de magere zandgronden aan de kost kwamen. Op 12 augustus 1861 gaf het parlement aan de regering de volmacht om een spoorlijn vanuit Hasselt naar de Nederlandse grens in concessie te geven. De vereniging ‘Liégeois-Limbourgeois’ die op 1 juli 1864 de vergunning bekwam om deze spoorlijn aan te leggen droeg de exploitatie van deze lijn over aan de Haagse N.V. ‘Compagnie pour l’exploitation des chemins de fer de l’Etat Néerlandais’. Het oorspronkelijke traject over Leopoldsburg werd in laatste instantie gewijzigd via het tracé Wijchmaal en Eksel. Dit viel uiteraard niet in goede aarde bij de burgerlijke over­heid van de gemeenten waar oorspronkelijk de spoorlijn zou passeren. Op 15 juli 1866 had de inhuldiging van de lijn plaats. Het traject Hasselt-Eindhoven, met een lengte van 41,918 km, was oorspronkelijk heel belangrijk omwille van de plaatselijke nijverheden zoals houtwinning, steenbakkerijen, sigarenfabrieken, boterhandel, enz. Het was eveneens een zeer interes­sante verbindingsas tussen het Luikse industriebekken en het Nederlandse net. In 1896 werd de lijn door de Staat teruggekocht. Aangezien het tot 1878 duurde vooraleer Leopoldsb

Jouw idee heeft betrekking op:

Mobiliteit, Lokale economie zoals horeca, Kleinhandel en lokale bedrijven