Molenberg en Windmolenstraat

De riolering in de Molenstraat, Molenberg en Windmolenstraat is aan vernieuwing toe. Er komt een gescheiden riolering, zodat regenwater en afvalwater gescheiden worden. Dat geeft ook de mogelijkheid om de straten opnieuw in te richten.

Waarom herinrichten?

De Stad Peer stelde in samenwerking met de provincie Limburg een ambitieus klimaatplan op. Daarin staan onder andere doelstellingen om in te spelen op de veranderende weersomstandigheden zoals hitte, droogte en wateroverlast. Dat kan door minder verhardingen en meer groen in de straten. Daarnaast blijkt uit metingen dat het snelheidsgedrag in de Molenberg niet goed is.

De buurt denkt mee

De bewoners van de Molenberg en de Windmolenstraat denken mee na over de herinrichting van hun straat. Ze bepalen mee hoe de straat heringericht wordt en welke beplanting er komt om de straat te vergroenen.