home-page
home-page

Herinrichting Laarderweg

Het Stadsbestuur wil de verkeersveiligheid op de Laarderweg verhogen. De huidige situatie is onveilig voor de actieve weggebruiker en we wensen op korte en lange termijn afdoende maatregelen te nemen.

Op korte termijn zullen er maatregelen getroffen worden die de veiligheid verhogen, op lange termijn komt er een fietspad.