Skip to main content
home-page
home-page

Herinrichting Erpekommerweg

De Stad Peer werkt aan een comfortabele fietsinfrastructuur, met de gezonde ambitie om in 12 jaren 50 km aan nieuwe/vernieuwde fietspaden aan te leggen.

In dat kader plant het Stadsbestuur de aanleg van nieuwe fietspaden in de Erpekommerweg.  Stad Peer wil in overleg met de bewoners de straat herinrichten.

Uitgangspunten herinrichting

De vernieuwing van de fietspaden zorgt uiteraard voor een beter en veiliger fietscomfort. Door de herinrichting wil Stad Peer ook de snelheid van het gemotoriseerd verkeer verminderen.

De fietspaden worden heraangelegd in asfalt, rekening houdend met het vademecum van de fietsvoorzieningen. De rijbaan in huidige staat blijft behouden. Waar mogelijk is er vergroening en/of ontharding.

De buurt denkt mee

De bewoners van de Erpekommerweg denken mee na over de herinrichting van hun straat. Ze mogen hun mening geven over de voorgelegde plannen. Ze kiezen ook hun voorkeur van snelheidsremmers en of de straat een voorrangsweg wordt (of dat de voorrang van rechts gehandhaafd blijft).