Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Herinrichting Bokterstraat

De verkeersveiligheid in de Bokterstraat is zowel voor fietsers, wandelaars als auto's niet optimaal. Stad Peer wil in overleg met de bewoners de straat herinrichten en vergroenen.

Waarom herinrichten?

De Stad Peer stelde in samenwerking met de provincie Limburg een ambitieus klimaatplan op. Daarin staan onder andere doelstellingen om in te spelen op de veranderende weersomstandigheden zoals hitte, droogte en wateroverlast. Dat kan door minder verhardingen en meer groen in de straten. Daarnaast blijkt uit metingen dat het snelheidsgedrag in de Bokterstraat niet goed is. Bovendien is het kruispunt met de Rode Kruisstraat en Kleine Bokterstraat ook te gevaarlijk gebleken.

Fietsstraat

Na het eerste overleg is er snel beslist om van de Bokterstraat een fietsstraat te maken. In een fietsstraat is de maximaal toegelaten snelheid 30 km/u en mag een automobilist een fietser niet inhalen.

In een volgende fase wordt de weg verder heraangelegd, vergroend en veiliger gemaakt. 

De buurt denkt mee

De bewoners van de Bokterstraat denken mee na over de herinrichting van hun straat. Ze bepalen mee hoe de straat heringericht wordt en welke beplanting er komt om de straat te vergroenen.