Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Fietspaden Overes-Bergskenstraat

De Stad Peer zet in op een kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur. Daarbij hoort ook de aanleg van nieuwe, veilige fietspaden, met als uiteindelijke doelstelling de realisatie van 50 km aan nieuwe/vernieuwde fietspaden in 12 jaar tijd.

Overes-Bergskenstraat is één van de projecten die binnen dit kader past. Deze wegen worden vaak gebruikt door fietsers maar er zijn geen fietspaden.  Daarnaast is er bij snelheidsmetingen gebleken dat er in het open gedeelte vaak te snel wordt gereden. Daarom wil Stad Peer fietsinfrastructuur aanleggen over het gehele traject van beide wegen, dus tussen de Burkel en de Meeuwerbaan.